0 256 313 54 55 cocukdrmehmet@yahoo.com
0 532 607 24 17

Obezite

vücutta yağ dokusunun aşırı miktarda olması veya yağ miktarının vücut kütlesine oranının artmasıdır. Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunudur. Erişkin dönemde obez olanların 1/3’ünde obezite çocuk­luk çağında başlamıştır. Obezite hormonal bozukluklara bağlı olarak görülebilir.

Ancak obez çocukların çoğunda şişmanlığa neden ola­cak herhangi hormonal bozukluk saptanmaz. Obezitenin nedeni çoğunlukla aşırı yemek yemeye bağlıdır ve bu tip obeziteye “basit obezite” veya “ekzojen obezite” denir. Ekzojen obezitesi olan çocukların boyları da yaşıtlarına göre uzundur. Bazı durumlarda da obezite nedeni olarak tıbbi bir sorun saptanabilir. Bir hastalığa bağlı olarak obezite tablosu ortaya çıkar ki, buna “patolojik obezite” denir ve çoğunlukla kısa boy eşlik eder.

OBEZİTE TEDAVİSİNDE;                                                                                                                                    1- Alınan enerjinin azaltılması

2- Harcanan enerjinin arttırılması gerekir

Beslenmenin Düzenlenmesi

Obezite tedavisinde birçok özel diyet örnekleri önerilir. Ancak bunları uygulamak doğru değildir . Çocuğun uygulayacağı diyet, çocuğun ve ailenin yeme örneğine uygun olarak her çocuğa özel hazırlanmalıdır. Diyet hazırlanırken çocuğun büyüme ve günlük aktivitesi göz önüne alınarak, gerekli besin maddelerini içermesine dikkat edilmelidir. Bu neden-le diyet listesi doktor gözetiminde diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır.

Obezite tedavisi uzun süren ve sabır isteyen bir iştir. Bu ko­nuda ailenin desteği çok önemlidir. Ailenin hayal kırıklığına uğramaması, sabırlı olması ve çocuğu yönlendirmesi gerekmektedir.

Diyet ana ve ara öğünlerden oluşmalıdır. Büyük bir öğün yerine sık, küçük öğünler tercih edilmelidir. Çocuğun enerji ihtiyacı belirlenirken büyümesi de göz önüne alınır. Demir, kalsiyum, çinko ve vitaminlerin diyetle eksik alınmaması sağlanmalıdır.

Harcanan Enerjinin Arttırılması (fiziksel aktivite)

Enerji harcanması için fiziksel aktivite obezite tedavisinde son derece önemlidir. O nedenle diyet tedavisi mutlaka egzersizle beraber yapılmalıdır. Egzersiz programının da kişiye göre düzenlenmesi gereklidir. Başlangıçta hafif egzersiz programları verilir, daha sonra egzersizin sıklığı ve şiddeti arttırılır.

KİLO ALMAK ÖNLENEBİLİR Mİ?

Çocukların boş zamanlarını değerlendirecek uğraşları olmalı ve böylece sıkıldıklarında yemek yemeleri engellenmelidir.

Okullarda fiziksel aktivite özendirilmelidir.

Fast-food denilen hızlı hazırlanan yiyeceklerden kaçın­malıdır.

Kızarmış ve yağ içeriği fazla yiyecekler verilmemeli, sebze ve meyve yeme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Ailenin beslenme alışkanlıkları çocuğun beslenmesine göre değiştirilmelidir.

Tatlılardan ve besin değeri düşük yiyeceklerden kaçınıl­malıdır.

Düzenli ve sağlıklı yemek yeme alışkanlığı okul program­larına da girmelidir.

Obezite oluşumunda tüketilen besinlerin kalori içeriği kadar yeme hızı da önemlidir. Yemek ne kadar hızlı yenirse, yemeğin bitmesinden önce gelişen doygunluk hissi de o kadar az olur. Bu nedenle yavaş yemek ye­mek ve iyi çiğnemek gereklidir.

Şekerli ve gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

Arabaya binmek yerine yürünmeli veya bisiklete binil-melidir.,

Hafta sonları ailecek spor yapma olanakları yaratılma­lıdır.

Yiyecek ödülü vermekten, sakız çiğnemekten kaçınıl­malıdır.

Tatlandırıcılar ve diyet ürünler fazla tüketilmemelidir,

Okulda besin değeri olmayan gıdaların yenmesinin engellenmesi için gerektiğinde evden beslenme çantası hazır­lanmalıdır (tavuk, peynir, iyi pişirilmiş yumurta ve taze meyve gibi).